FILMSKAPNING FOR UNGE TALENTER

Karriereutvikling for Unge Talenter 

Her jobber vi sammen med deg for å hjelpe deg med å utvikle din karriere. Du har alle mulighet å gjøre noe stort - men du må begynne i dag! La oss jobber sammen for å få det til. Seksjonen er delt inn i to områder:

Høyer utdanning innen film i Norge

Se etter aktuelle utdanningsinstitusjoner og -linjer her

Blog

Fra vårt Norway Communicates-nettverk nasjonalt og internasjonalt, spennende informasjon som dekker forskjellige emner innen film- og media. Vi kommer jevnlig med nye artikler og informasjon, og du som er medlem av The Wild Telemark vil få en email når en ny post er publisert innen fire forskjellige kategorier: 

Veiledning

For å lykkes innen film må du lese, lære - og sette det i gang. Her finner du mye interessant, og det kommer mer etter hvert. Følg med!

Events 

Her kommer nyheter og informasjon fra den Kulturelle Skolesekken, forskjellige skoler og universiteter, og spennende arrangementer i Norge og i omverden.

Storytelling

Telemark var Norges ‘Vill Vest’, fullt av mysterium, et naturlandskap fra de mektige fjellene i nord til den steinete kysten i sør. Dette var et legendarisk område, respektert – og fryktet. Her finner du historier om Telemark-relaterte temaer, inkludert om verdensarv.

På både engelsk og norsk.

DKS Telemark Nyheter

DKS Telemark er banebrytende når det gjelder utdanningsmuligheter for dere! Sjekk her for informasjon om kurs, seminarer, og DKS Telemark aktiviteter. 

Høyer utdanning innen film i Norge